Aanleiding

Dit zelfstandig bestuursorgaan heeft de laatste jaren te maken gehad met groei en krimp . Door de toenemende complexiteit waar de organisatie mee te maken nemen ook de diverse risico’s voor de organisatie toe en de vraag naar professionelere ondersteuning van het management. Een deel van deze ondersteuning kan worden opgevangen door een andere invulling van de control functie.

Aanpak

Samen met de opdrachtgever en medewerkers is vastgesteld wat een andere invulling van control voor de organisatie en haar medewerkers betekent en welke kennis, vaardigheden en competenties daarvoor nodig zijn. Met behulp van self-assessments, teambeoordelingen en klantevaluaties is het startpunt van het ontwikkeltraject en de opzet en inhoud van het Businessprogramma bepaald.

Resultaat

In een traject van tien maanden hebben de medewerkers zich ontwikkeld tot proactieve business partners die het management van de organisatie bijstaan met het bieden van innovatieve oplossingen voor dynamische complexe vraagstukken. Zij zijn daardoor een onmisbare schakel tussen strategie en uitvoering geworden.

Business partner programma