Aanleiding

Publiek leiderschap is complexer geworden in de hedendaagse publieke context. Van de top van publieke organisaties wordt verwacht integrale besluiten te nemen in verbinding met een toenemende hoeveelheid van interne-, politieke en maatschappelijke stakeholders. Bij dit zelfstandig bestuursorgaan wordt het bestuur ondersteund door een team van bestuursadviseurs. Gezien ontwikkelingen in het team en de grote maatschappelijke dynamiek op het thema migratie was versterking nodig en is er voor gekozen om structureel externe kennis en kunde op het bestuursadviesvak te halen.

Aanpak

Deze opdracht bestaat uit verschillende rollen. De eerste is de rol als de inhoudelijk georiënteerde bestuursadviseur, waarin de bestuursadviseur de laatste schakel is naar de bestuurder voor interne en extern betrokkenen. Essentieel in deze rol is het aanbrengen van overzicht en inzicht op bestuursniveau zodat besluiten goed geïnformeerd en wel overwogen genomen worden. Vanuit het inzicht bestaat de mogelijkheid om verder te kijken dan de waan van de dag. Van de bestuursadviseur wordt verwacht als strateeg op te treden en het meerjarige perspectief te ontwikkelen van zijn dossier. Vanzelfsprekend altijd met interne en externe partijen. De bestuursadviseur functioneert verlengstuk van het bestuur op binnen, maar zeker ook buiten de organisatie. Concreet voorbeeld is dat in deze opdracht de bestuursadviseur aansluit en adviseert op projecten voortkomend uit het Regeerakkoord.

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is tweeledig; enerzijds heeft het bestuur voor de duur van de opdracht een betrouwbare partner erbij gekregen, een sparringpartner en procesbegeleider op actuele en strategische thema’s. Dit drukt zich uit in een veelvoud aan adviezen en producten die bij deze rol passen waaronder annotaties, projectresultaten en een strategische agenda. Hiervoor is lovende feedback ontvangen. Anderzijds is het resultaat van de opdracht gericht op een duurzamer effect dan de duur van de opdracht. Daarom is in deze opdracht ook gewerkt aan een professionele doorontwikkeling van het bestuursadviesvak en het structureel versterken van het interne en externe netwerk.

Bestuursadviseur