Aanleiding

Tijdens verkiezingen en het daarop volgende aantreden van nieuwe bestuurders vindt regelmatig ook een wisseling van de wacht plaats in de ondersteuning van het bestuur. Sowieso blijkt uit ervaring dat er regelmatig bestuursadviseurs in- en uitstromen. Zo ook bij deze 100K+ gemeente. In de zoektocht naar nieuwe vaste ondersteuning werd gezocht naar het tijdelijk waarnemen van de rol van bestuursadviseur. Daarbij werd gelijk de kans gegrepen om kortstondig een externe blik binnen te halen met ervaring in het bestuursadviesvak.

Aanpak en resultaat

Als interim bestuursadviseur van deze 100K+ heeft D&D-er Mels van Meggelen gefungeerd als schakel tussen bestuur, directie en organisatie. De opdracht bestond onder meer uit het voeren van regie over het stafoverleg van de bestuurder (de wethouder), het zijn van de rechterhand van de bestuurder bij interne en externe besprekingen en het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan ambtelijke collega’s en het bestuur. Als bestuursadviseur ben je politiek sterk en ben je als spin in het web aanwezig bij raadssessies, raadsvergaderingen en publieke optredens voor het vastleggen van toezeggingen en afspraken en het onderhouden van het relevante netwerk.

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is tweeledig; enerzijds heeft de bestuurder snel een betrouwbare partner voor handen die vanuit zijn professionaliteit direct meedraait in het team. Hiervoor wordt de wethouder ontzorgd waardoor zij meer tijd heeft om zich met de goede dingen bezig te houden. Anderzijds wordt ingezet op een structurele verbetering , dat gebeurd door coaching en feedback van collega’s maar ook door de kennis en kunde opgedaan bij andere organisaties over te brengen bij deze gemeente waardoor professionele doorontwikkeling van het vakgebied ontstaat.