Aanleiding

Na tegenvallende resultaten bij een VVT-instelling in de Randstad is de continuïteit van de instelling in gevaar gekomen. Onderlinge relaties tussen MT, RvT, OR en de cliëntenraad zijn hierdoor onder druk komen te staan. Naast tegenvallende resultaten is de huisvesting niet brandveilig en de bestuurder tijdelijke uitgevallen. De resultaten dienen drastisch te worden verbeterd om de continuïteit van de instelling te garanderen. Om noodzakelijke turnaround te kunnen realiseren is een managing consultant van D&D aangesteld als interim bestuurder.

Aanpak

In de aanpak staat de transitie van “denken naar doen” centraal. Vele initiatieven om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst zijn ingang gezet maar niet afgemaakt, zoals samenwerking in de bedrijfsvoering met andere instellingen, het uitbesteden van facilitaire werkzaamheden, aanpak huisvesting etc… De sleutel naar een toekomstbestendige organisatie ligt bij daadkrachtig bestuur en goede interne en externe samenwerking en het voltooien van de reorganisatie. Om dit te realiseren is de samenstelling van het MT veranderd, het besturingsmodel aangepast en relatie met de RvT, OR en Cliëntenraad verbeterd door nakomen van afspraken en het boeken van concrete resultaten. Door in te zetten in een verbeterde samenwerking in de bedrijfsvoering zijn bedrijfsvoeringprocessen verbeterd waardoor er beter inzicht is in de gerealiseerde resultaten en tijdig bijsturen mogelijk is.

Resultaat

Door verbeterde financiële resultaten is de continuïteit van de organisatie geborgd. Het nieuwe MT is geïnstalleerd en functioneert in goede harmonie met overige interne en externe stakeholders. Dit is de basis om de huisvestingsproblematiek aan te kunnen pakken en organisatie verder klaar te stomen voor de toekomst. Verschillende toekomstscenario’s m.b.t. de zelfstandigheid van de organisatie en strategische samenwerkingsverbanden zijn uitgewerkt en geïmplementeerd. Door rust en overzicht is de verbinding vanuit het bestuur met het primaire proces hersteld en staat de cliënt weer centraal. Na afronding van de opdracht is de uitgevallen bestuurder succesvol gereïntegreerd.

Bestuurder – Zorginstelling VVT