Aanleiding

Na tegenvallende resultaten bij een GHZ-instelling in de Randstad is de continuïteit van de instelling in gevaar gekomen en de instelling onder toezicht van afdeling bijzonder beheer van de bank geplaatst. Onderlinge relaties tussen Bestuur, MT, RvT, OR en de cliëntenraad zijn hierdoor onder druk komen te staan. Naast tegenvallende resultaten is de huisvesting niet op orde en heeft de zittende bestuurder zijn portefeuille beschikbaar gesteld. De resultaten dienen drastisch te worden verbeterd om de continuïteit van de instelling te garanderen. Om noodzakelijke turnaround te kunnen realiseren is een managing consultant van D&D aangesteld als interim bestuurder.

Aanpak

De sleutel naar een toekomstbestendige organisatie ligt bij daadkrachtig bestuur en goede interne en externe samenwerking en een betrokken MT die in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen. Om dit te realiseren is een verandertraject met het MT gestart en de relatie met de RvT, OR en Cliëntenraad verbeterd door nakomen van afspraken en het boeken van concrete resultaten. Door in te zetten in een verbeterde samenwerking in de bedrijfsvoering zijn bedrijfsvoeringprocessen verbeterd waardoor er beter inzicht is in de gerealiseerde resultaten en tijdig bijsturen mogelijk is.

Resultaat

Door verbeterde financiële resultaten is de continuïteit van de organisatie op de korte termijn geborgd. Het MT functioneert in goede harmonie met overige interne en externe stakeholders. Verschillende toekomstscenario’s m.b.t. de zelfstandigheid van de organisatie en strategische samenwerkingsverbanden zijn uitgewerkt en een fusietraject is opgestart om de continuïteit op de lange termijn te kunnen garanderen. Door rust en overzicht is de verbinding vanuit het bestuur met het primaire proces hersteld en staat de cliënt weer centraal.

Bestuurder zorginstelling GGZ