Wat is het?

Een algoritme is een reeks instructies die vanuit een begintoestand naar een beoogd doel leidt. Algoritmen staan in beginsel los van programmeertalen voor computerprogramma’s, al worden voor de uitvoering van algoritmen vaak computers (programmeertalen) gebruikt.

Waarvoor zet je het in?

Een algoritme kan voor veel doeleinden worden gebruikt. Feitelijk kan het doel van een algoritme van alles zijn zolang het maar een duidelijk resultaat heeft met een duidelijk begin en einde. De instructies kunnen in het omgaan met eventualiteiten die bij het uitvoeren kunnen optreden (‘ als dit, dan dat ’). Algoritmen hebben in het algemeen stappen die zich herhalen (iteratie) of die beslissingen (logica of vergelijkingen) vereisen om de taak te voltooien.

Programmeren

Waar een algoritme de beschrijving is van een oplossing voor een probleem, wordt voor de implementatie van dat
algoritme een computerprogramma geschreven één van de vele programmeertalen gebruikt.

Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete reeks instructies die een computer uitvoert. Dit is de taak van een softwareontwikkelaar of programmeur. Programmeren wordt in het algemeen niet direct in machinetaal gedaan, maar in een programmeertaal deze programmeertaal wordt pas als laatste stap omgezet naar machinetaal (die de computer kan interpreteren), dit doet men omdat een programmeertaal je in staat stelt om veel overzichtelijker, makkelijker en sneller te laten werken .

Meer weten?

Info over programmeertalen-Algemene info algoritmen-Algemene info programmeren