Aanleiding

Van de ambtelijke top wordt verwacht dat zij breed inzetbaar is en ervaring heeft in verschillende contexten. Daarom is van groot belang om met voldoende regelmaat van functie te wisselen. Daarom wordt bij ABD-managers binnen de rijksdienst het 3-5-7 model gebruikt, waar een functieduur van vijf jaar het uitgangspunt is. Een senior consultant van D&D is gevraagd om de nieuwe hoofdirecteur van deze grote agentschap te ondersteunen in zijn eerste 100 dagen.

Aanpak en resultaat

Als sparringpartner ondersteund bij de ontwikkeling van zijn eerste 100 dagen verhaal. Voorafgaand aan de eerste 100 dagen hebben we een model en methode ontwikkeld. Dit model is geschikt (en gebruikt) om de vele indrukken van de eerste periode te structureren en van handelingsperspectief te voorzien. Tijdens zijn eerste 100 dagen bestaat deze rol vooral uit het zijn van gesprekspartner en het omzetten van deze gesprekken in zijn verhaal.

100 dagen traject Rijksoverheid