Wat is public value?

Hoe beoordeel je nu wat het publiek, wat om jou als bedrijf/organisatie heen staat, van jou vindt? En hoe kan een overkoepelend orgaan als de overheid of een private organisatie daadwerkelijk bepalen of zij op een positieve manier wordt beoordeeld door de wereld om haar heen? Hoe ondersteunen deze resultaten de strategie? De oplossing daarvoor kan gevonden worden in public value.

Wat biedt Derksen & Drolsbach?

Vanuit Derksen & Drolsbach werken wij vanuit de gedachte: “Creating Public Value”. Door onze sterke aansluiting op zowel de wetenschap als de praktische toepassing zijn wij in Nederland (en Europa) voorloper op het gebied van de Public Value Scorecard. Vanuit deze rol zoeken we naar toepassingen en ontwikkelen methoden die zowel publieke als private organisaties helpen om klaar te zijn voor de toekomst, zoals de Public Alignment Method en de Public Value Scan. De rode lijn in onze oplossingen is de theorie en methodiek van de Public Value Scorecard.

Onze dienstverlening stopt hier niet. Ook voor de vervolgtrajecten hebben wij ervaren professionals in dienst op thema’s als verandermanagement, interim-management, organisatiekunde, digitale transformatie, publiek leiderschap en de brede bedrijfsvoering.

Waarom is dit relevant?

Public value is niet nieuw, het zit al jaren diep geworteld in organisaties, maar wordt, met een veranderende en kritisch wordende samenleving, één van de belangrijkste voorwaarden voor het bestaansrecht van een organisatie.

Publicaties & referenties

De afgelopen jaren hebben we het nodige gepubliceerd op het thema public value. Een overzicht treft u hier aan

The Public Value Scorecard as a connection framework. Lindgreen, A., Koenig-Lewis, N., Kitchener, M., Brewer, J. D., Moore, M. H., & Meynhardt, T. (Eds.). (2019). Public Value: Deepening, Enriching, and Broadening the Theory and Practice. Routledge. P109-121

Wilt u meer over weten?

Neem dan contact op met Gerwin Nijeboer, specialist op het gebied van public value en binnen Derksen & Drolsbach verantwoordelijk voor de dienstverlening.

Gerwin Nijeboer

E-mail: gerwin@derksendrolsbach.nl
Mobiel: 06-14724174