Public Value Scorecard

Vaak wordt gedacht dat public value het zoveelste nieuwe paradigma is in het rijtje shareholder value, shared value, customer value en corporate social responsibility. Niets is echter minder waar. Veel besturingsparadigma’s hebben het nadeel dat er te veel nadruk op een bepaald aspect komt te liggen, waarmee andere perspectieven onvoldoende worden meegenomen.

De kern van public value is dat het om een multidimensionaal concept gaat, dat de eenzijdige benaderingen van al die andere paradigma’s integreert. Vanuit de wetenschap liggen er twee elementen aan de basis van dit concept: (1) van waarde zijn en (2) vertrouwen genieten vanuit het perspectief van het brede publiek. Om deze elementen in beeld te brengen worden er vier aan de psychologie ontleende dimensies gebruikt: sociaal, moraal, esthetisch en utilitaristisch.

Een belangrijke methode om public value van initiatieven en organisaties te meten en de effecten in beeld te brengen en te monitoren is de Public Value Scorecard (Meynhardt, 2015; Lindgreen et al, 2019). Om public value kwantitatief en meetbaar te maken ontwikkelde Meynhardt een scorecard die de public value van ieder project, beslissing of transactie afzet langs de vier basisdimensies die wij als mens hebben: utilitaristisch, politiek-sociaal, hedonistisch en moreel-ethisch (Epstein, 1989). Vanuit deze basis heeft Meynhardt daar de financieel-economische component aan toegevoegd.

Of het nu gaat om de evaluatie van een dienst of product, de impact van een voorgenomen initiatief, de (her)configuratie van een proces of het meten van een volledige organisatie: deze methode draagt daar bewezen aan bij. Met de uitkomsten van de scorecard kunnen bijvoorbeeld risico’s en kansen worden geprioriteerd, behoeften worden gescreend of de bijdrage aan een goed functionerende maatschappij worden verkend. Een wezenlijke basis voor je license-to-operate.

Public Value voegt managementparadigma's samen
Figuur 1 – Public Value voegt managementparadigma’s samen
Fictieve uitkomsten Public Value Scorecard
Figuur 2 – Fictieve uitkomsten Public Value Scorecard

Wilt u meer over weten?

Neem dan contact op met Gerwin Nijeboer, specialist op het gebied van public value en binnen Derksen & Drolsbach verantwoordelijk voor de dienstverlening.

derksen-drolsbach-gerwin-consultant

Gerwin Nijeboer

E-mail: gerwin@derksendrolsbach.nl
Skype: 06-14724174