Public Value Scan

Praten over maatschappelijke impact is gemakkelijk, maar hoe breng je de maatschappelijke impact nu in beeld, gemeten vanuit de wereld om ons heen?

Het bepalen van je eigen public value zorgt voor een belangrijke basis en houvast. Dit wordt gedaan door het uitzetten van een korte vragenlijst onder stakeholders rondom een initiatief, samenwerking of organisatie. De vragenlijst bestaat uit twee delen: keuzevragen en open vragen.

Het eerste deel is een evaluatie door middel van een scan gebaseerd op de theorie en methodiek van de Public Value Scorecard en de daarbij behorende dimensies (Meynhardt, 2015). De open vragen gaan over de centrale functies en zijn niet verder gespecificeerd, maar vrij in te vullen. De ondervraagde formuleert zijn individuele kijk en perceptie. Deze vragen kunnen worden aangevuld met vragen over voor de eigen organisatie.

Voor Derksen & Drolsbach hebben wij in het eerste halfjaar van 2020 een vragenlijst uitgezet. In de volgende figuur zijn de uitkomsten van de totale scan weergegeven. Eind 2020 is de verwachting dat het totale rapport is afgerond en is dat hier terug te vinden.

Literatuur

Epstein, S. (1989). Values from the perspective of cognitive-experiential self-theory. Social and moral values: Individual and societal perspectives, 3-22.

Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard university press.

Meynhardt, T. (2009). Public value inside: What is public value creation?. Intl Journal of Public Administration, 32(3-4), 192-219.

Meynhardt, T. (2015). Public value: Turning a conceptual framework into a scorecard.

Wilt u meer over weten?

Neem dan contact op met Gerwin Nijeboer, specialist op het gebied van public value en binnen Derksen & Drolsbach verantwoordelijk voor de dienstverlening.

derksen-drolsbach-gerwin-consultant

Gerwin Nijeboer

E-mail: gerwin@derksendrolsbach.nl
Skype: 06-14724174