Public Alignment Method

De ouderwetse ivoren toren is niet meer. Er zijn nog geïnstitutionaliseerde organisaties die van mening zijn dat zij kunnen bepalen wat de richting of bedoeling is, maar we durven te zeggen dat deze organisaties geen toekomst hebben, wanneer ze hier star aan vast blijven houden. Waarom is de ivoren toren verleden tijd? De belangrijkste reden hiervoor zijn meerdere veranderingen in zowel de maatschappij als organisaties. Het publiek om organisaties heen is kritischer, maar door de komst van o.a. social  media ook machtiger geworden en daarmee is het werk voor deze organisaties complexer geworden. Om deze complexiteit aan te pakken is een verandering van de organisatie nodig. De roep dat bedrijven blijk moeten geven van sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, wordt steeds groter. Dit betekent dat zij zich hebben te richten op langdurige en duurzame economische groei en maatschappelijke bijdrage, en begrijpen dat zij daarvoor de belangen van alle stakeholders moeten dienen. Purpose is een buzzword geworden, dat helaas meer wordt gebruikt door marketingafdelingen dan dat het daadwerkelijk een belangrijke plek heeft in het DNA van organisaties. Relevanter en bruikbaarder is public value, want public value beschrijft de waarde die organisaties of initiatieven toevoegen aan de maatschappij, zoals die wordt waargenomen door een breed publiek.

Het meten van public value is een mooie eerste stap; vervolgens is het belangrijk om deze scores om te zetten in een aanpak. Aan de hand van de Public Value Scorecard (verder PVSC) is dan ook de Public Alignment Method ontwikkeld, waarmee we bestuurders helpen om het strategische roer van hun organisatie weer stevig in handen te nemen. Kern van de Public Alignment Method is het besef dat maatschappelijke opgaven alleen worden opgelost wanneer samen wordt gewerkt met de omgeving.

Voor wie?

Besluiten worden genomen binnen de organisatie en uitgedragen naar de wereld om hen heen. Het besluit dat is genomen kan een geweldige zijn, maar het ontbreekt in de praktijk vaak aan draagvlak, legitimiteit, verweving en verbinding. De Public Alignment Methode zorgt juist voor het vergroten van draagvlak, legitimiteit, verweving en verbinding. Het helpt organisaties, CEO’s, bestuurders, directeuren, ministers, Colleges van B&W en hun adviseurs, én volksvertegenwoordigers om verbinding te leggen met hun omgeving waardoor betere resultaten kunnen worden bereikt. Op het moment dat deze verbinding er is, kan vervolgens gewerkt worden aan het handelingsperspectief.

Klik hier voor het artikel, gepubliceerd op Management Impact.

Figuur 3 – Public Alignment Method
  1. Van eigen taak naar gedeelde opgave
  2. Herkennen van de verschillende verschijningsvormen.
  3. In lijn brengen van (publieke) belangen en dienstverlening
  4. Legitimeren van concrete acties

Wilt u meer over weten?

Neem dan contact op met Gerwin Nijeboer, specialist op het gebied van public value en binnen Derksen & Drolsbach verantwoordelijk voor de dienstverlening.

derksen-drolsbach-gerwin-consultant

Gerwin Nijeboer

E-mail: gerwin@derksendrolsbach.nl
Skype: 06-14724174