Public Value

Waardecreatie, maatschappelijke betrokkenheid, purpose, bestaansrecht en waarden, termen die vaak voorbijkomen en waar organisaties in het publieke domein en het bedrijfsleven, maar ook de wetenschap op aanslaan. Maar waarom eigenlijk? Wat wordt er mee gedaan en wat voegt het toe? Net als mensen willen organisaties gerespecteerd worden. Ze willen niet veroordeeld, vernederd of genegeerd worden door een publiek dat haar vertrouwen en positieve houding heeft teruggetrokken.

Public value beschrijft de bijdrage die organisaties of initiatieven leveren aan de maatschappij, doe wordt waargenomen door een breed publiek. Binnen het thema public value zijn meerdere wetenschappelijke methoden om te meten wat het ‘publiek’ vindt. Geïntroduceerd door Moore (1995) is public value lang alleen toepasbaar geweest binnen de publieke sector en binnen de eigen organisatie, met een focus op de governance. De laatste jaren heeft het thema zich vooral wetenschappelijk verder ontwikkeld en is public value zowel meetbaar, als toepasbaar en concreet gemaakt voor zowel de publieke als de private sector, waarbij rekening gehouden wordt met de wereld om een organisatie heen. Een voorbeeld hiervan is de Public Value Scorecard (Meynhardt, 2015)

In een wereld waarin financieel-economische groei, het blijven binnen kaders en/of budgetten of het realiseren van verkiezingsbeloften niet langer wordt gezien als de enige zaligmakende succesfactor, is public value voor een organisatie in zowel de publieke als de private sector van belang.

Maar waarom Public Value?

Public value kan niet geforceerd worden door wetten, regels of belastingen. Public value gaat over emoties en percepties. In een wereld waarin, naast prijs en kwaliteit, onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie steeds meer op het gebied van public value komt, betekent het ontbreken van public value dat een organisatie wordt gemarginaliseerd.

Public value is een aanjager van veerkracht en innovatie, omdat het doel waar het publiek en werknemers naar uitkijken, zichtbaar wordt gemaakt en versterkt. Sterker nog, als een organisatie geen antwoord kan geven op de vraag of en hoe haar activiteiten bijdragen aan de maatschappij als geheel, dan vormt dat een risico voor het bestaansrecht van de organisatie, ook in de publieke sector. Als een organisatie besluit stappen te willen zetten met public value, start dit met gericht leiderschap. Leiderschap heeft de verantwoordelijkheid om, met de organisatie, vorm aan de toekomst van een organisatie te geven. Public value vraagt om een verandering in het DNA van het leiderschap en daarmee in het DNA van de organisatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat Public Value de license-to-operate is voor een organisatie. Zonder publieke waarde is het bestaan van een organisatie in gevaar. Daarom is Public Value betrokken bij het doel, de toekomst en kan worden gezien als een niveau van realisatie voor het bouwen van een betere werkomgeving.

Diensten Public Value

  1. Public Value Scan
  2. Public Value Analyse
  3. Workshop Public Value
  4. Value Based Budgeting
  5. Public Value Scorecard

Wilt u meer over weten?

Neem dan contact op met Gerwin Nijeboer, specialist op het gebied van public value en binnen Derksen & Drolsbach verantwoordelijk voor de dienstverlening.

derksen-drolsbach-gerwin-consultant

Gerwin Nijeboer

E-mail: gerwin@derksendrolsbach.nl
Mobiel: 06-14724174