Doelgericht aan de slag met duurzaamheid

Duurzaamheid zit in het DNA van Derksen & Drolsbach. Het is onze missie om organisaties in staat te stellen hun maatschappelijke impact te vergroten. Duurzaamheid is een ingewikkeld concept. In sommige organisaties leidt die complexiteit tot stagnatie omdat het moeilijk is te bepalen wat jouw rol en verantwoordelijkheid is. In andere gevallen leidt de complexiteit juist tot ongerichte beweging vanuit een veelvoud aan goed bedoelde losstaande initiatieven. Het is daarom van belang doelgericht en in samenhang te werken aan duurzame ontwikkeling. Bij D&D voeren we duurzaamheidsopdrachten uit waarin we organisaties helpen om tot hun eigen visie en strategie op duurzaamheid te komen.

Bovendien nemen we bij D&D onze eigen verantwoordelijkheid op duurzaamheid serieus. We hebben een visie op duurzaamheid: people x planet x progress = public value. Het uitvoeren van deze visie doen we met z’n allen. Wij werken aan duurzame ontwikkeling op basis van een concreet jaarplan gericht op het uitvoeren van sociale projecten en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

People x Planet x Progress = Public Value

People

Het gaat om mensen en om meedoen, de inclusieve samenleving. Een concreet voorbeeld is ons project ‘werken loont’, waarin wij samenwerken met het Rijk en met de Gemeente Den Haag. De doelstelling is om mensen in de bijstand met problematische schulden weer in het arbeidsproces te krijgen.

Planet

Bij D&D hebben wij aandacht voor het terugdringen van onze CO2 voetafdruk. Concrete voorbeelden hiervan zijn onder andere duurzaam inkopen, het stimuleren van OV- en fietsgebruik en ons wagenpark is voorzien van een A-label.

Progress

Wij vinden maatschappelijke betrokkenheid niet iets wat we ‘er bij’ kunnen doen. Wij geloven dat dit noodzakelijk is voor de vooruitgang van de maatschappij, de opdrachtgever en onze organisatie. Hier geven wij concreet uiting aan door maatschappelijke impact en duurzaamheid op te nemen in onze missie en visie.

Werken loont

In samenwerking met de gemeente Den Haag en het Rijk, biedt Derksen & Drolsbach Hagenaars met problematische schulden perspectief op een (beter) betaalde baan. In dit project wordt gericht naar kandidaten gezocht die zowel schulden- als inkomens problematiek hebben.

Dit project wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het reguliere D&D-proces. De kandidaat komt op kennismakingsgesprek, waarbij niet vanuit het CV wordt geredeneerd, maar vanuit de mens. In gesprek staan we stil bij wat de kandidaat kan en wil doen. Een vaste vraag is wat hij/zij heeft geleerd van zijn/haar schuldenpositie. Na de feedback op het gesprek krijgt de kandidaat een buddy van D&D toegewezen. Gezamenlijk met de kandidaat maakt de buddy een mensgericht aanpak voor het te lopen traject. Het succes en de lol van dit project heeft ertoe geleidt dat het project groter is geworden dan de originele opzet en dat ook na de 5 beoogde kandidaten project op volle toeren doordraait.

Lees het artikel 'werken loont'

Wilt u meer over weten

Neem contact met mij op:

Bram Kouwenhoven

E-mail: bram@derksendrolsbach.nl
Skype: 06-18208641