Doelgericht aan de slag met duurzaamheid

Duurzaamheid zit in het DNA van Derksen & Drolsbach. Het is onze missie om organisaties in staat te stellen hun maatschappelijke impact te vergroten. Duurzaamheid is een ingewikkeld concept. In sommige organisaties leidt die complexiteit tot stagnatie omdat het moeilijk is te bepalen wat jouw rol en verantwoordelijkheid is. In andere gevallen leidt de complexiteit juist tot ongerichte beweging vanuit een veelvoud aan goed bedoelde losstaande initiatieven. Het is daarom van belang doelgericht en in samenhang te werken aan duurzame ontwikkeling. Bij D&D voeren we duurzaamheidsopdrachten uit waarin we organisaties helpen om tot hun eigen visie en strategie op duurzaamheid te komen.

Bovendien nemen we bij D&D onze eigen verantwoordelijkheid op duurzaamheid serieus. We hebben een visie op duurzaamheid: people x planet x progress = public value. Het uitvoeren van deze visie doen we met z’n allen. Wij werken aan duurzame ontwikkeling op basis van een concreet jaarplan gericht op het uitvoeren van sociale projecten en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

People x Planet x Progress = Public Value

People

Het gaat om mensen en om meedoen, de inclusieve samenleving. Een concreet voorbeeld is ons project ‘werken loont’, waarin wij samenwerken met het Rijk en met de Gemeente Den Haag. De doelstelling is om mensen in de bijstand met problematische schulden weer in het arbeidsproces te krijgen.

Planet

Bij D&D hebben wij aandacht voor het terugdringen van onze CO2 voetafdruk. Concrete voorbeelden hiervan zijn onder andere duurzaam inkopen, het stimuleren van OV- en fietsgebruik en ons wagenpark is voorzien van een A-label.

Progress

Wij vinden maatschappelijke betrokkenheid niet iets wat we ‘er bij’ kunnen doen. Wij geloven dat dit noodzakelijk is voor de vooruitgang van de maatschappij, de opdrachtgever en onze organisatie. Hier geven wij concreet uiting aan door maatschappelijke impact en duurzaamheid op te nemen in onze missie en visie.

Werken loont

In samenwerking met de gemeente Den Haag en het Rijk, biedt Derksen & Drolsbach Hagenaars met problematische schulden perspectief op een (beter) betaalde baan. In dit project wordt gericht naar kandidaten gezocht die zowel schulden- als inkomensproblematiek hebben.

 

Dit project sluit zoveel mogelijk aan op het reguliere D&D-proces. De kandidaat komt op kennismakingsgesprek, waarbij niet vanuit het CV wordt geredeneerd, maar vanuit de persoon. In gesprek staan we stil bij wat de kandidaat kan en wil doen. Een vaste vraag is wat hij/zij heeft geleerd van zijn/haar schuldenpositie. Na de feedback op het gesprek krijgt de kandidaat een buddy van D&D toegewezen. Gezamenlijk met de kandidaat maakt de buddy een mensgerichte aanpak voor het te lopen traject. Het succes en de lol van dit project heeft ertoe geleid dat het project groter is geworden dan de originele opzet en dat ook na de vijf beoogde kandidaten project op volle toeren doordraait.

Lees het artikel 'werken loont'
Vak van Zuid

Kinderen uit Rotterdam Zuid gratis naar eredivisiewedstrijden in nieuw Feyenoordstadion

Kinderen uit Rotterdam Zuid kunnen in het nieuwe Feyenoordstadion gratis naar wedstrijden van Feyenoord. Per wedstrijd zijn er 3884 plekken beschikbaar voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar en hun begeleiders. In juni 2019 hebben Stadion Feijenoord en Stichting De Verre Bergen (SDVB) hierover een principeovereenkomst gesloten. Zij richten in het nieuwe stadion een speciaal “Vak van Zuid” in; duizenden stoeltjes worden gevuld voor de komende honderd jaar. Hiermee wordt een band opgebouwd tussen het nieuw te realiseren stadion en deze kinderen, die wonen ‘in de achtertuin van het stadion’.

Essentieel om dit programma te laten slagen is om op tijd te beginnen. D&D heeft bij de ontwikkeling van dit project geholpen door het een vliegende start te geven. Via een D&D for-1-day zijn uiteenlopende experts – van filosofen tot ondernemers en van mediapersoonlijkheden tot filantropen – bij elkaar gezet om op innovatieve wijze (d.m.v. het Agile gedachtegoed) een aantal bepalende vraagstukken van het Vak van Zuid inzichtelijk te maken.

Het resultaat is een rapport waarin deze perspectieven samenkomen tot een advies met handelingsperspectief. Het mooiste daarvan is dat de inzichten van het rapport door het netwerk zijn ontwikkeld en de adviezen daarmee passen in de context van het programma. We danken het programma Vak van Zuid voor deze kans om bij te dragen en zijn trots op het resultaat.

 

Een financiële rapportage brouwen D&D en De Prael

Brouwerij De Prael werd opgericht in 2001 voor mensen die op de één of andere manier moeilijker aan het werk kunnen komen. Het doel van de brouwerij is allereerst om heerlijk bier uit de kraan te laten stromen, maar daarmee ook werkplekken te creëren voor mensen die op de arbeidsmarkt steeds buiten de boot vallen. De Prael vindt namelijk dat iedereen een kans verdient.

Derksen & Drolsbach (D&D) heeft als missie organisaties te helpen in het vergroten van hun maatschappelijke impact. Dit doen we door het aanbieden van interim, development en consulting.

Een uitstekende match dus tussen de Prael en D&D! In ons project ‘een financiële rapportage brouwen’ heeft D&D geholpen met de inrichting van de financiële functie van de Prael. Hierdoor kunnen zij zich richten op wat zij het beste kunnen: heerlijk bier brouwen en mensen een kans geven.

 

Brouwerij de Prael

Wilt u meer over weten

Neem contact met mij op:

Bram Kouwenhoven

E-mail: bram@derksendrolsbach.nl
Skype: 06-18208641